4.05.2020.

ЈН A188/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 26.05.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ECOTRADE BG д.о.о. - 4.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.11.2020.