7.05.2020.

ЈН T189/2020 Јавна набавка Техничка контрола лифтова и покретних степеница
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ЕLKONT INŽENJERING" д.о.о. - 30.06.2020.


ЈН T192/2020 Јавна набавка Услуге одржавања – ЕКГ апарати и холтери екг и кп, произвођача Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.06.2020.
Измена конкурсне документације - 3.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.06.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 18.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.06.2020.