8.05.2020.

ЈН КM21/2020 Јавна набавка мале вредности Хемијска средства за третман воде у систему грејања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.05.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 29.05.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 10.08.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 – 17.08.2020. 
Одлука о додели уговора 3 - 17.11.2020.  
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 3 – 23.11.2020.  

ЈН A195/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање активног времена коагулације за апарате MEDTRONIC ACT II и ACT PLUS

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2020.