15.05.2020.

ЈН T196/2020 Јавна набавка Сијалице за ОП лампе, микроскопе, изворе хладног светла
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.05.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.05.2020.
Измена конкурсне документације - 25.05.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.05.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.06.2020.
Измена конкурсне документације - 2.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.06.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.06.2020.
Измена конкурсне документације - 3.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.06.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.07.2020.