18.05.2020.

ЈН K191/2020 Јавна набавка Ангажовање по основу уговора о делу и уговора о ауторском делу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 15.06.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору 3 - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору 4 - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору 5 - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору 6 - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору 7 - 18.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.06.2020.