26.05.2020.

ЈН TM38/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања антидекубитабилних душека на болничким креветима
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.06.2020.

ЈН TM46/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ваге, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.

ЈН TM49/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања машина за прање подова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.