31.07.2020.

ЈН Т276/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - Скенер Aquilion prime, произвођача Toshiba са системом за визуелизацију, произвођача Vital
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 11.08.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.08.2020.
Измена конкурсне документације - 12.08.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.08.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.08.2020.
Измена конкурсне документације - 31.08.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.08.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.09.2020.
Измена конкурсне документације - 7.09.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.09.2020.  
 
Одлука о додели уговора - 22.10.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.11.2020.