16.10.2013.

ЈН 56TM/2013 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки рендген апарата, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 15.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2013.

ЈН 204A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Катетери за радиофреквентну аблацију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 5.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2013.