28.10.2013.

ЈН 209A/2013 Јавна набавка Цитостатици са А и Б листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 4.11.2013.
Појашњење конкурсне документације - 7.11.2013.
Појашњење конкурсне документације - 7.11.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.11.2013.
Измена конкурсне документације - 22.11.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.11.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA DOO - 8.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST DOO - 8.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору ERMA DOO - 8.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS DOO - 10.01.2013.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM DOO - 3.02.2014.

ЈН 198K/2013 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за HPLC
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору KEFO d.o.o. - 20.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 20.12.2013.

ЈН 57КM/2013 Јавна набавка мале вредности КИТ:IgG IEF PLUS (1 Step)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2013.