29.10.2013.

ЈН 213А/2013 Јавна набавка добара Лабораторијска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.11.2013.
Измена конкурсне документације - 18.11.2013.
Појашњење конкурсне документације - 22.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору ALFATRADE ENTERPRISE  D.O.O. - 14.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC D.O.O. - 14.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA D.O.O. - 14.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору SCOR - 14.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB  D.O.O. - 14.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM D.O.O. - 14.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ВОДИЧ D.O.O. - 14.02.2014.