31.10.2013.

ЈН 201K/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Kлинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог број 3
Појашњење конкурсне документације 1 - 28.11.2013.
Појашњење конкурсне документације 2 - 28.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору ALFAMED d.o.o. - 5.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору ALFATRADE ENTERPRISE d.o.o. - 5.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору KEFO d.o.o. - 5.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA d.o.o. - 5.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору RTC d.o.o. - 5.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB d.o.o. - 5.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 5.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору VIVOGEN d.o.o. - 5.03.2014.