5.11.2013.

ЈН 206T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки медицинске опреме произвођача Covidien
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2013.

ЈН 215T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки система за интраоперативни неурофизиолошки мониторинг, произвођача Inomed Medizintechnik GmbH
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2013.