8.11.2013.

ЈН 236K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за радиоталасни нож произвођача „ELLMAN“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Измена обавештења о покретању преговарачког поступка - 12.11.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.11.2013.
Одлука о додели уговора - 22.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 11.12.2013.