12.11.2013.

ЈН 68КM/2013 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе Oчне банке
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору KEFO d.o.o. - 17.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS d.o.o. - 17.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 17.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.01.2014.


ЈН 249А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси за одређивање лаких ланаца имуноглобина за болеснике са мијеломом
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.12.2013.

ЈН 80AM/2013 Јавна набавка мале вредности Тестови и потрошни материјал – WESTERN BLOT за HIV i HCV
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2013.

ЈН 65TM/2013 Јавна набавка мале вредности Машински потрошни материјал - нова енергана
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2013.
Измена конкурсне документације - 13.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2013.

ЈН 248А/2013 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог број 3 и 7
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.12.2013.
Измена конкурсне документације - 3.12.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM DOO - 3.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC DOO - 3.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVOS DOO - 3.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDIGUM DOO - 3.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору SZR TODOROVIĆ - 4.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA DOO - 10.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору CONING PPI DOO - 10.02.2014.