13.11.2013.

ЈН 62TM/2013 Јавна набавка мале вредности Техничка контрола лифтова и покретних степеница на објектима КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2013.

ЈН 243K/2013 Јавна набавка потрошног материјала за стерилизацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 29.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 6.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA  д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ENGEL  д.о.о. - 11.02.2014.