14.11.2013.

ЈН 252A/2013 Јавна набавка Реагенси, тестови и потрошни материјал произвођача CHROMSYSTEMS за потребе Клинике за eндокринологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 4.02.2014.

ЈН 234T/2013 Јавна набавка Tехнички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Dräger – по партијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2013.

ЈН 82AM/2013 Јавна набавка мале вредности Хемофилтери за конвенцијалну ултрафилтрацију-хемофилтери за ЕКК
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2013.

JН 73КM/2013 Јавна набавка мале вредности Намештај према спецификацији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 21.11.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 5.12.2013.