21.11.2013.

ЈН 235A/2013 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 2.12.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.12.2013.
Измена конкурсне документације - 13.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 19.12.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 21.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору ФАРМАЛОГИСТ - 28.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC - 28.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGLOVAC - 28.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR - 28.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору TOP CHEMIE MEDLAB - 28.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC  д.о.о. - 28.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.04.2014.

ЈН 74КM/2013 Јавна набавка мале вредности Медицински ситан инвентар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 81AM/2013 Јавна набавка мале вредности Затворени системи за VAP
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2014.

ЈН 260A/2013 Јавна набавка Говорне протезе-недостајући делови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.11.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 9.12.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 27.12.2013.