26.11.2013.

ЈН 269А/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3,7
Појашњење конкурсне документације - 6.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 10.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 17.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 19.12.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 12.02.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 14.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору APTUS DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору ECO-TRADE DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору SINEKS MEDICAL DOO - 17.03.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору BIOTEC INTERNATIONAL DOO - 18.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT DOO - 29.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED DOO - 29.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору APTUS DOO - 16.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT DOO - 16.05.2014.


ЈН 223A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат MULTIPLATE
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2013.

ЈН 224A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ротациони тромбоеластометар ROTEM, за потребе Клинике за дигестивну хирургију и Клинике за васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 17.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2013.

ЈН 78КM/2013 Јавна набавка мале вредности Full face маске и ларингеалне маске
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору AIXMED d.o.o. - 20.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS d.o.o. - 20.01.2014.

ЈН 85КM/2013 Јавна набавка мале вредности Репрезентација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.12.2013.
Измена конкурсне документације - 2.12.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору "AGOS ARTE" д.о.о. - 13.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору "NECTAR" д.о.о. - 13.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.01.2014.

ЈН 72КM/2013 Јавна набавка мале вредности CO2 абсорбер
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 2.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.02.2014.