27.11.2013.

ЈН 261K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал произвођачА BECKMAN COULTER и IL
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 3.01.2014.

ЈН 238T/2013 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци електричних инсталација полуинтезивних нега, болесничких соба, лабораторија и слично
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.12.2013.
Измена конкурсне документације - 12.12.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.12.2013.
Измена конкурсне документације - 17.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 23.12.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.12.2013.
Измена конкурсне документације - 24.12.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 12.02.2014.