28.11.2013.

ЈН 251K/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за апарат MILLENIUM – Bausch&Lomb
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.03.2014.

ЈН 265K/2013 Јавна набавка Средства за одржавање опште и личне хигијене и осталог потрошног материјала
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 18.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору "Б2М" д.о.о. - 9.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору "HEMOPRODUKT" д.о.о. - 9.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору "ТКР ФОКС" Јасмина Вукојевић, предузетник - 9.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.05.2014.

ЈН 275A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Тестови и потрошни материјал произвођача SIEMENS EX DADE BEHRING за потребе Клинике за инфективне болести
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 15.01.2014.

ЈН 88AM/2013 Јавна набавка мале вредности ADEFOVIR DIPIVOKSIL (HEPSERA) 30x100mg
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2014.