30.01.2020.

ЈН КM11/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге регистрације возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.02.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 5.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.02.2020.
Измена конкурсне документације - 5.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 5.02.2020.
Одлука о додели уговора - 24.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.03.2020.

ЈН T36/2020 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма е-фактуре
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.03.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.03.2020.

ЈН A51/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 4.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 5.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 6.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 7.02.2020.

ЈН K53/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације 1 - 12.02.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 12.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.02.2020.
Измена конкурсне документације - 12.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.02.2020.
Измена конкурсне документације - 14.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 18.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.02.2020.
Измена конкурсне документације - 18.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ECOTRADE BG“ д.о.о. - 23.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору „ENGEL“ д.о.о. - 23.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору „MEDISAL“ д.о.о. - 23.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору „NEOMEDICA“ д.о.о. - 23.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору „STIGA“ д.о.о. - 23.03.2020.

29.01.2020.

ЈН TM06/2020 Јавна набавка мале вредности Сервисирање виљушкара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2020.

ЈН TM08/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за расхладне системе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2020.

ЈН TM14/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - УЗВ апарати, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.02.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.02.2020.
Измена конкурсне документације - 6.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2020.
Измена конкурсне документације - 7.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.02.2020.

ЈН A35/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 31.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP д.о.о. - 3.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 3.02.2020.

ЈН T37/2020 Јавна набавка Услуге сервисирања и поправки болничке немедицинске опреме – кревета
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.02.2020.
Измена конкурсне документације - 27.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 2.03.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 3.03.2020. 
Одлука о додели уговора - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Горење ГТИ д.о.о. - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MedicoLine d.o.o. - 18.03.2020.

ЈН T45/2020 Јавна набавка Услуге одржавања телефонских централа

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.03.2020. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 24.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.04.2020.


ЈН T521/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 29.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору Mak Trade Group d.o.o. - 14.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „Elecom sistem“ d.o.o. - 20.02.2020.

28.01.2020.

ЈН КM15/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге копненог саобраћаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 5.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.02.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 9.03.2020.

ЈН А32/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача ABBOTT за потребе Центра за медицинску биохемију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Модел уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума - 25.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2020.

ЈН A40/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 21.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 6.03.2020.

ЈН А47/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за Clotpro
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.03.2020.

ЈН А48/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат MULTIPLATE
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 19.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.03.2020.

27.01.2020.

ЈН T25/2020 Јавна набавка Услуге одржавања – ЕКГ апарати и холтери екг и кп, произвођача Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.01.2020.
Измена конкурсне документације - 29.01.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.03.2020.

ЈН A31/2020 Јавна набавка Импланти у ортопедији и пратећи материјал за уградњу кука и колена

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Појашњење конкурсне документације - 5.02.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 19.02.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAGNA PHARMACIA" д.о.о. - 10.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAKLER" д.о.о. - 10.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "PROSPERA" д.о.о. - 10.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 16.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 12.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA 2 д.о.о. - 8.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ORTHOAID д.о.о. - 17.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA 3 д.о.о. - 3.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. 4 - 10.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 15.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. 5 - 18.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 2 - 3.12.2020.

Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 3 - 9.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 4 - 10.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. 6 - 30.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. 7 - 4.01.2021.

ЈН A34/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 10.03.2020.


ЈН A38/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмови CARESTREAM
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.02.2020.

ЈН A41/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање глукозе за апарат Contour plus

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.02.2020.


ЈН A42/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Accuchek траке за одређивање глукозе
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.02.2020.

24.01.2020.

ЈН AM01/2020 Јавна набавка мале вредности Тестови за алергијске пробе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.02.2020.


ЈН AM02/2020 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање панкреасне еластазе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2020.


ЈН AM03/2020 Јавна набавка мале вредности CO2 абсорбер сода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.02.2020.


ЈН TM05/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Comen
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.01.2020.
Измена конкурсне документације - 30.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.01.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.02.2020.
Измена конкурсне документације - 3.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.01.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.02.2020.


ЈН TM07/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕЕГ, ЕМГ апарати, произвођача Natus и EKG апарати, монитори и холтери, произвођача Mortara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.01.2020.
Измена конкурсне документације - 30.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.02.2020.


ЈН КM10/2020 Јавна набавка мале вредности Термо траке, дијагностички папир за ЕКГ, ЕЕГ, УЗ и др. медицинске уређаје
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.01.2020.
Измена конкурсне документације - 27.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 14.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму “VELEBIT“ д.о.о. - 16.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “VELEBIT“ д.о.о. 1 - 16.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору “VELEBIT“ д.о.о. 2 - 16.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору “VELEBIT“ д.о.о. 3 - 19.11.2020.  


ЈН A39/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACT ALERT 3D
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 5.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.02.2020. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 10.03.2020.

23.01.2020.

ЈН AM09/2020 Јавна набавка мале вредности Тестови за oдређивање калпротектина
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 11.02.2020.


ЈН A27/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и реагенси за апарате произвођача Brahms Kryptor
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.03.2020.


ЈН A28/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Horiba за потребе Центра за медицинску биохемију, Клинике за хематологију и Клинике за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 12.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LABTEH д.o.o. - 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 12.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 3 - 13.10.2020.  

22.01.2020.

ЈН A09/2020 Јавна набавка Реагенси за одређивање концентрације CD4 лимфоцита у периферној крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.02.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 9.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 9.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.03.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.03.2020.


ЈН A21/2020 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.02.2020.


ЈН A26/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Mindray
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о закључењу оквирног споразума - 12.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "LABTEH" д.о.о. - 25.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 13.05.2020.  

21.01.2020.

ЈН TM04/2020 Јавна набавка мале вредности Набавка две рампе са уградњом за Ургентни центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.02.2020.


ЈН T11/2020 Јавна набавка Ситни занатски радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.02.2020.
Измена конкурсне документације - 5.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 27.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.02.2020.


ЈН T15/2020 Јавна набавка Радови на одржавању, поправци и сервисирању трафостаница и спољног кабловског развода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.


ЈН T18/2020 Јавна набавка Радови на поправци, сервисирању и замени аутоматских клизних, закретних, роло и рото врата, механичких клизних врата и аутоматских рампи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020.

ЈН T19/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправкама инсталација за медицинске гасове
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.01.2020.
Измена конкурсне документације - 23.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.03.2020.


ЈН A20/2020 Јавна набавка Стимулатор вагусног нерва
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.02.2020.


ЈН A24/2020 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Radiometar
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "LABTEH" д.о.о. - 25.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 22.04.2020.  

20.01.2020.

ЈН T12/2020 Јавна набавка Услуге одржавања клима ормана и комерцијалних клима уређаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 27.02.2020.


ЈН T13/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација полуинтезивних нега, болесничких соба, лабораторија и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020.


ЈН T14/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци ел. инсталација ОП сала, интезивних нега, МР, скенера и рентгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2020.

ЈН T16/2020 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци спољне и унутрашње расвете, прикључница, инсталација, развода, подразвода и сл.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 11.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2020.

ЈН T17/2020 Јавна набавка Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 11.02.2020.
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 20.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.04.2020.

ЈН A29/2020 Јавна набавка Хируршки шавни материјал - стаплери
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 2 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 5.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAKLER д.о.о. - 10.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDI RAY д.о.о. - 10.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 10.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 12.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 12.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 25.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 2 - 26.02.2020.  
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 2 - 26.02.2020. 

Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 3 - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 3 - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. 2 - 8.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 4 - 22.05.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. 3 - 22.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 27.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 27.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору 3 - 27.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 5 - 8.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору 4 - 12.10.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. 4 - 9.11.2020.   
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 6 - 16.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 4 - 16.11.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 7 - 19.01.2021.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 5 - 19.01.2021.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. 5 - 19.01.2021.

16.01.2020.

ЈН A08/2020 Јавна набавка Затворени системи за узорковање крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Појашњење конкурсне документације - 28.01.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.01.2020.
Измена конкурсне документације - 29.01.2020.
Измена модела уговора - 29.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 3.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 12.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LAYON д.о.о. - 13.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 13.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму VICOR д.о.о. - 14.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 14.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NEOMEDICA д.о.о. - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 2 - 18.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. 2 - 18.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. 3 - 17.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 3 - 20.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. 4 - 28.10.2020.  
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 4 - 14.12.2020. 
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. 5 - 14.12.2020.  

15.01.2020.

ЈН K02/2020 Јавна набавка Канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.01.2020. 
Одлука о делимичној додели уговора - 3.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 4.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору "AMPHORA" д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "FIDUCIA 011" д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "IVADJO" д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MEHANOGRAF-JU" д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MEHANOPRINT" д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO" д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "TG COMMERCE" д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "VELEBIT" д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.06.2020.


ЈН A04/2020 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 21.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.01.2020.
Измена конкурсне документације - 21.01.2020.
Измена прилога 6 - 21.01.2020.
Појашњење конкурсне документације - 23.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 12.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ELTA 90 MEDICAL SCIENCE д.о.о. - 26.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору REMED д.о.о. - 26.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 28.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 28.02.2020.


ЈН A07/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.01.2020.
Измена конкурсне документације - 20.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.01.2020.
Измена конкурсне документације - 22.01.2020. 
Измена прилога 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 12.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору B.Braun Adria RSRB д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Borf д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Gosper д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Grosis д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Magna Pharmacia д.о.о. - 2.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Medica Linea Pharm д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Medicon д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Medikunion д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Medi Ray д.о.о. - 2.03.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору Pfizer SRB д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Uni-chem д.о.о. - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Vicor д.о.о. - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Stiga д.о.о. - 3.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Mac’s Medical See д.о.о. 2 - 4.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.о.о. - 4.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma д.о.о. - 4.03.2020. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 9.03.2020.

14.01.2020.

ЈН A01/2020 Јавна набавка Медицински гасови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.02.2020
Обавештење о закљученом уговору "MESSER TEHNOGAS" ad - 10.02.2020.

ЈН A03/2020 Јавна набавка ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.01.2020.
Измена конкурсне документације - 21.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2020.
Измена конкурсне документације - 24.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 27.01.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 12.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DENTA BP PHARM д.о.о. - 26.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DIAFIT INTERNATIONAL д.о.о. - 26.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PHOENIX PHARMA д.о.о. - 26.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SINOFARM д.о.о. - 26.02.2020.
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SN MEDIC д.о.о. - 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму TT MEDIK д.о.о. - 26.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму GOSPER д.о.о. - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LAVIEFARM д.о.о. - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NIVA д.о.о. - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAVIEFARM д.о.о. - 27.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору NIVA д.о.о. - 27.02.2020.
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ZEM FARM д.о.о. - 28.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 28.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. - 28.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору ZEM FARM д.о.о. - 28.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору Beohem – 3 д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору DIAFIT INTERNATIONAL д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. 2 - 3.03.2020. 
Одлука о закључењу оквирног споразума 2 - 17.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SINOFARM д.о.о. 2 - 1.04.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SN MEDIC д.о.о. 2 - 1.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. 3 - 5.05.2020.  
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 6.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. 2 - 24.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAVIEFARM д.о.о. 2 - 24.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. 2 - 24.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. 4 - 24.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. 5 - 24.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. 2 - 24.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору NIVA д.о.о. - 27.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. 3 - 29.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. 4 - 29.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. 3 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAVIEFARM д.о.о. 3 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору NIVA д.о.о. 3 - 1.12.2020.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. 5 - 1.12.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. 3 - 3.12.2020.

ЈН A05/2020 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 7.02.2020.

ЈН А06/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Прилог 2 
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 24.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 3 - 24.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2020.
Измена конкурсне документације - 24.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 28.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.01.2020.
Измена конкурсне документације - 28.01.2020.
Измена прилога 2 - 28.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 29.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.01.2020.
Измена конкурсне документације - 29.01.2020.
Измена прилога 2 - 29.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 30.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 3.02.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 3.02.2020.
Одлука о додели уговора - 14.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.02.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму APTUS д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ARENA MEDING д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DENTA BP PHARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DRAGER TEHNIKA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ECOTRADE BG д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ESENSA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму FARMALOGIST д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму FARMIX д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму FLORA KOMERC д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму GOSPER д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму INEL MEDIK VP д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму INO-PHARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму INTREX д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму LAYON д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDIAL GROUP д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDIPRO д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDI RAY д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму METRECO д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NEOMEDICA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму OMNI MEDIKAL д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PROSPERA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SINOFARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму TELEMED д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму TT MEDIK д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму VICOR д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору DRAGER TEHNIKA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору FARMIX д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INEL MEDIK VP д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору INTREX д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIAL GROUP д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIPRO д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору METRECO д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору TELEMED д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. - 2.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 2.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ARENA MEDING д.о.о. - 3.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму SUPERLAB д.о.о. - 4.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 4.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MAKLER д.о.о. - 5.03.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму PANONIJA PHARM д.о.о. - 9.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору PANONIJA PHARM д.о.о. - 9.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. 2 - 13.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 2 - 22.05.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 3 - 19.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 4 - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 2 - 1.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 2 - 1.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ARENA MEDING д.о.о. 2 - 1.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. 2 - 21.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору INEL MEDIK VP д.о.о. 2 - 21.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 2 - 21.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. 3 - 22.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору DRAGER TEHNIKA д.о.о. 2 - 22.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. 2 - 22.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 3 - 22.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 2 - 22.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. 2 - 22.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. 2 - 22.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. 2 - 22.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 5 - 24.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA д.о.о. 2 - 24.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. 2 - 24.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIPRO д.о.о. 2 - 24.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. 2 - 24.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. 2 - 28.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. 2 - 28.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. 2 - 28.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. 2 - 29.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ARENA MEDING д.о.о. 3 – 30.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. 2 - 3.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. 2 - 6.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 3 - 19.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PANONIJA PHARM д.о.о. 2 - 27.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору INEL MEDIK VP д.о.о. 3 - 15.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. 3 - 23.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. 4 - 24.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. 3 - 24.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 3 - 28.09.2020.   
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 7 - 30.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 8 - 29.10.2020.   
Обавештење о закљученом уговору APTUS 4 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB 9 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM 3 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE 3 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST 3 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC 3 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER 3 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору INEL MEDIK VP 4 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору LAYON 5 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA 3 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIAL GROUP 2 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIPRO 3 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDIPRO 4 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору METRECO 2 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA 4 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL 3 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA 4 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK 3 - 23.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR 3 - 23.11.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FARMIX д.о.о. 2 - 26.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. 3 - 26.11.2020.

10.01.2020.

ЈН TM158/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања BERA уређаја модел ICS Chartr EP 200, произвођача GN Otometrics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 24.01.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 30.01.2020.

9.01.2020.

ЈН TM159/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - еталонирање лабораторијске мерне опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.01.2020.
Одлука о додели уговора - 27.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.02.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.02.2020. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 25.03.2020.

ЈН K540/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 7.02.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2020.
Измена конкурсне документације - 7.02.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.02.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 10.02.2020. 
Одлука о додели уговора - 30.03.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 30.03.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “BEOCOMPASS“ ДОО - 15.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “NOVOS” ДОО - 15.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору “G-2“ ДОО - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “RTC” ДОО - 16.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “UNI-CHEM“ ДОО - 16.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору “PROMEDIA“ ДОО - 21.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору “АLFAMED“ ДОО - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “ALFA GENETICS“ ДОО - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору ELTA 90 Medical Science д.о.о. - 23.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору “ENGEL” ДОО - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “SINOFARM“ ДОО - 23.04.2020.
Обавештење о закљученом уговору “SUPERLAB” ДОО - 23.04.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору “VIVOGEN“ ДОО - 23.04.2020.

ЈН T542/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки парних стерилизатора и парних аутоклава, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.01.2020.
Измена конкурсне документације - 13.01.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.02.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.03.2020.

ЈН T546/2019 Јавна набавка Tехнички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 21.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.02.2020.

3.01.2020.

ЈН TM154/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарати за фако и витректомију, произвођача Alcon
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 23.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.01.2020.

ЈН TM156/2019 Јавна набавка мале вредности Сервисирање ОП стола/столица произвођача Doge medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.01.2020.


ЈН T539/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори, дефибрилатори, произвођача GE Healthcare Technologies
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.01.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.02.2020.

ЈН T541/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - инфузионе и перфузионие пумпе, произвођача BD
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.01.2020.
Измена конкурсне документације - 10.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 30.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2020.

ЈН T543/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ОП лампе и столови, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.02.2020.

ЈН K545/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за апарате за грејање крви и крвне плазме
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 22.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.02.2020.

31.12.2019.

ЈН TM153/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Comen
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.01.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.01.2020.


ЈН K522/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал и инструментиза уређаје произвођача Olympus
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.01.2020. 
Решење о исправци грешке - 4.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "Огранак Olympus Czech Group s.r.o. у Београдy" - 10.02.2020.

ЈН K523/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „PREMIUM SURGICAL COMPANY“ д.о.о. - 3.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „AB TRADE“ д.о.о. - 5.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору „AMICUS SRB“ д.о.о. - 5.02.2020.

ЈН K530/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Материјал за систем за неурохируршку навигацију

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 14.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 30.01.2020.

ЈН K536/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91-3
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. Београд" - 13.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "PAROCO MEDICAL EQUIPMENT д.о.о." - 18.02.2020.

ЈН K537/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91-6 (Портабилни џепни ултразвучни апарат)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 30.01.2020.

ЈН A538/2019 Јавна набавка Систем механичке стимулације рада срца

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 13.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 25.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC д.о.о. - 27.02.2020.

ЈН K544/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91- 4
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 13.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 13.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.01.2020.
Измена конкурсне документације - 15.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 20.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.01.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.01.2020.
Измена конкурсне документације - 23.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 13.03.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "MEDIAL GROUP"д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MEDICOLINE"д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "TRIVAX VV"д.o.o. - 24.06.2020.

30.12.2019.

ЈН КM157/2019 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2020.

ЈН T491/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки машина за шивење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.02.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.02.2020.

ЈН T526/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - пулсни оксиметари, БИС монитори и монитори за ЦСО и апарата за механичку превенцију венског тромба, произвођача Covidien
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.01.2020.
Измена конкурсне документације - 23.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 19.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2020.

ЈН K533/2019 Јавна набавка Средства за одржавање хигијене и антистатик подова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.01.2020.
Појашњење конкурсне документације - 6.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 8.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 8.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.01.2020.
Измена конкурсне документације - 8.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.01.2020.
Појашњење конкурсне документације - 9.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 22.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „B2M“ д.о.о. - 6.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору „GT HEMIJA“ д.о.о. - 6.02.2020.

ЈН T535/2019 Јавна набавка Редовно одржавање покретних степеница
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.01.2020.
Измена конкурсне документације - 8.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 7.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.02.2020.

27.12.2019.

Претходно обавештење ТЕХНИЧКА - УСЛУГЕ
Претходно обавештење ТЕХНИЧКА - ДОБРА

ЈН K516/2019 Јавна набавка МАЗУТ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 31.12.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 3.01.2019.  
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.01.2020.
Измена конкурсне документације - 3.01.2020.

Појашњење конкурсне документације - 6.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.01.2020.
Измена конкурсне документације - 6.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 8.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 23.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „IGMIN“ д.о.о. - 12.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору „VML ENERGY“ д.о.о. - 12.02.2020.

ЈН K531/2019 Јавна набавка Сетови за хипертермичку пумпу произвођача „BELMONT“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.02.2020.

ЈН T532/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације за адаптацију дела простора за биолошку подпомогнуту репродукцију, на Клиници за гинекологију и акушерство

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.01.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 31.01.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.01.2020.

ЈН K534/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Клинику за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 31.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.02.2020.