Стручни савет

Чланови стручног савета:

  • Прим. др Сања Станковић, председник
  • Др Младен Kочица, заменик председника
  • Проф. др Зоран Џамић, секретар
  • Проф. др Маја Ерцеговац, члан
  • Проф. др Бранко Белеслин, члан
  • Проф. др Ђуро Мацут, члан
  • Проф. др Слободан Цветковић, члан
  • Проф. др Виолета Михајловић Вучинић, члан
  • Мр. фарм. Драгана Рајинац, члан
  • Ненад Банићевић, главни техничар