Годишњи финансијски извештај

Дванаестомесечни финансијски извештај КЦС 2013

Исплаћена и рефундирана средства за боловање преко 30 дана

Стање обавеза на дан 31.12.2013.