Одсек за спречавање злостављања на раду

Клинички Центар Србије је прва државна установа која је показала спремност да оде корак даље од законских обавеза у смислу превенције појаве злостављања на раду, тиме што је 23. јануара 2013. формиран посебан Одсек за спречавање злостављања на раду у оквиру Управе и секретаријата.

Идеја водиља нашег тима је креирање нове и здравије атмосфере, у којој је достојанство на раду и безбедно радно окружење неопходан предуслов хармоничних међуљудских односа запослених, боље продуктивности, као и квалитетнијег односа према пацијентима.

Реч је о новој стратегији у односу према запосленима која пре свега подразумева аутентичну бригу за запослене и борбу за здраво радно окружење, у којем се промовише свест о давно заборављеном праву на достојанствен рад.

Циљ тима за спречавање злостављања на раду је борба против "чувена" 3 "Н": 1.незнања 2. нестручности и 3. несавесности.

У циљу информисања и обуке, одржана су два семинара, у сарадњи са Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.

Први семинар, намењен директорима Клиника, руководиоцима Организационих јединица и представницима свих репрезентативних синдиката, одржан је 27. фебруара 2013., а претходила му је конференција за штампу на којој су се представницима медија обратила директор КЦС: проф. др Миљко Ристић, лиценцирани антимобинг тренер и самостална саветница у Агенцији за мирно решавање радних спорова: Олга Кићановић и руководилац Одсека за спречавање злостављања на раду: психолог Александра Јанковић.

Други семинар, намењен едукацији посредника које су предложили директори Клиника, руководиоци организационих јединица и представници репрезентативних синдиката одржан је 25. марта 2014., те је Клинички Центар Србије добио 27 посредника, који ће допринети хармонизацији односа у својој радној средини, обезбеђивању бољих услова рада и здравијег психосоцијалног окружења.

Одсек за спречавање злостављања на раду је остварио успешну сарадњу са инспекцијом рада, Министарством за рад и социјалну политику, Министарством здравља и Републичком агенцијом за мирно решавање радних спорова.

На позив директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, на Првом интерактивном семинару за арбитре и миритеље, одржаном 26. децембра 2014., активно учешће су узели руководилац Одсека за спречавање злостављања на раду: Александра Јанковић и директор КЦС: проф. др Миљко Ристић, коме су присутни одали значајно признање због чињенице да је први и једини послодавац који је оформио Одсек за спречавање злостављања на раду.

На другом интерактивном семинару Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, одржаном 20. марта 2015. године у "Палати Србија" у Београду, у едукативном делу семинара, руководилац Одсека за спречавање злостављања на раду КЦС: клинички психолог Александра Јанковић, одржала је предавање на тему: "Психолошки аспекти мобинга". ( више информација на сајту www.ramrrs.gov.rs.

Сви запослени у Клиничком Центру Србије, уколико сматрају да су изложени било ком облику злостављања на раду или у вези са радом, могу да се обрате Одсеку за спречавање злостављања на раду, како би заказали разговор са тимом: радним данима од 7, 30 до 15, 30 часова (контакт телефони у наставку), а сваког понедељка од 12,00 до 20,00 часова су организована «отворена врата» за све запослене у КЦС са циљем едукације, пружања информација и савета запосленима у вези решавања спорних ситуација.

Одсек за спречавање злостављања на раду, спроводи поступак за заштиту од злостављања код послодавца, и то:

  • Пружање савета и подршке запосленима с циљем решавања спорне ситуације,
  • Подношење захтева за заштиту од злостављања на раду која се остварује код Послодавца,
  • Покретање поступка за спречавање злостављања на раду,
  • Пружање информација, обавештења и оспособљавање запослених ради препознавања и спречавања злоупотребе права на заштиту од злостављања,
  • Посредовање - одабир Посредника,
  • Закључивање писменог споразума између страна у спору
  • Покретање поступка за утврђивање одговорности запослених за непоштовање радне дисциплине, односно повреде радне дужности, у складу са Законом, уколико је запослени извршио злостављање или је злоупотребио право на заштиту од злостављања,
  • Достављање Одлука и Обавештења донетих у поступку утврђивања одговорности запослених.

Просторија Одсека за спречавање злостављања на раду, налази се у згради Службе за правне послове, први улаз.

Поред спречавања злостављања на раду, Одсек за спречавање злостављања на раду обавља и послове који се односе на побољшање интерперсоналних односа запослених у Клиничком центру Србије, како би се спречило ширење и настанак већих конфликтних ситуација унутар Организационих јединица и Синдикалних организација.

За све детаљне информације можете се обратити Одсеку за спречавање злостављања на раду: 2646-139 или локал 20-30, као и путем службених тел. 066/8302072 - Александра Јанковић, руководилац Одсека за спречавање злостављања на раду, 066/8301839 - Марко Јанковић, виши стручни сарадник и лице за подршку и 066/8302072 - Миодраг Бјелогрлић, административни радник - координатор.