Службе

Служба за болничку епидемиологију и хигијену исхране
Служба за микробилогију
Служба за патохистологију
Служба за организацију, планирање, социјалну медицину, економију пословања и медицинску информатику
Служба за клиничку фармакологију
Служба за фармацеутску делатност и снабдевање
Служба за правне послове
Служба за економско финансијске послове
Служба за техничке и друге послове