Клиника за ургентну хирургију

Телефон: 011 / 3618 - 444

ДИРЕКТОР КЛИНИКЕ Проф. др Павле Грегорић
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ
ГЛАВНА СЕСТРА КЛИНИКЕ ВМС Љиљана Ђукић
ЗАМЕНИК ГЛАВНЕ СЕСТРЕ ВМС Мирјана Прибићевић
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР Брана Пушоња

ПРИЈЕМНО ТРИЈАЖНА СЛУЖБА УЦ
НАЧЕЛНИК Др Драгослава Марковић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ ВМС Биљана Петровић
ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ ТЕХНИЧАРА СЛУЖБЕ

РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНТАР ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ ОРГАНА
РУКОВОДИЛАЦ ЦЕНТРА: Доц. др Златибор Лончар
ГЛАВНА СЕСТРА ЦЕНТРА: ВМС Марија Ђурић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ ЈЕТРЕ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Послове обавља Доц. др Златибор Лончар
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА: ВМС Марија Ђурић
ШЕФ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ НИВОА 3: Асс. др Душан Мицић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ БУБРЕГА
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Проф. др Марина Савин

КАБИНЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ И ПРИПРЕМУ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ
ШЕФ КАБИНЕТА: Послове обавља Проф. др Марина Савин

ОДЕЉЕЊЕ ТРАНСПЛАНТАЦИОНЕ  УРОЛОГИЈЕ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: Прим. др Чедомир Топузовић сци.мед.
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА: ВМС Слађана Ђурђевић




ПРИЈЕМНО ТРИЈАЖНА СЛУЖБА
НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ Асс. др Владимир Арсенијевић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ ВМС Јелена Јовановић

ОДЕЉЕЊЕ  ПРИЈЕМНО - ТРИЈАЖНЕ УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ И ОПСЕРВАЦИЈЕ
НАЧЕЛНИК: Др Марина Ђикић
ГЛАВНА СЕСТРА

Општа хируршка амбуланта

ШЕФ ХИРУРШКЕ АМБУЛАНТЕ Др Миомир Гвозденовић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР АМБУЛАНТЕ ВМС Виолета Ивошевић


Неурохируршка амбуланта
ШЕФ АМБУЛАНТЕ Др Весна Јаношевић
ГЛАВНА СЕСТРА ВМС Јелена Шуљманац

Ортопедска амбуланта
ШЕФ АМБУЛАНТЕ Др Горан Дамњановић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР АМБУЛАНТЕ Вмс Дивна Раденковић

ХИРУРГИЈА 1
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ Доц. др Крстина Доклестић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 1 ВМС Мирјана Прибићевић


ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 1 Асс. Др Горан Вуковић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА ВМС Тања Лазић
ШЕФ ОДЕЉЕЊА ПОЛУИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ 1 Асс. др Душан Мицић

Пулт   366-2253
Интезивна нега 366-2639
Секретарица   366-2257


ХИРУРГИЈА 2
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ 2 Проф. др Жељко Лаушевић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 2 ВМС Светлана Кузељевић

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 2 Др Драган Лазаревић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА ВМС Душица Јојић
ШЕФ ОДЕЉЕЊА ПОЛУИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ 2 Др Милош Распоповић

Пулт 366-2253
Полуинтезивна нега 366-2255
Секретарица 366-2257

ХИРУРГИЈА 3
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ 3 Проф. др Павле Грегорић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 3 ВМС Катарина Здравковић

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 3 Асс. др Владимир Ресановић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

Пулт 366-2263
Полуинтезивна нега 366-2261
Секретарица 366-2260

ХИРУРГИЈА 4
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ 4 Проф. др Томислав Ранђеловић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 4 ВМС Ивана Тејић

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 4 Др Љиљана Милић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА ВМС Весна Синђелић Милојевић
ШЕФ ОДЕЉЕЊА ПОЛУИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ 4  Прим. др Милан Тодоровић

Пулт 366-2263
Полуинтезивна нега 366-2266
Секретарица 366-2263

ЦЕНТРАЛНА ИНТЕНЗИВНА НЕГА УРГЕНТНЕ ХИРУРГИЈЕ 366-2287

Одељење централне интензивне неге ургентне хирургије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Прим. др Душан Јовановић

Интензивна нега за торакоабдоминалну и ортопедску хирургију
ШЕФ ИНЕНЗИВНЕ НЕГЕ Асс. др Данијел Мијаљица

Интензивна нега за МФ трауматологију
ШЕФ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ Др Горан Лазовић
Секретарица шока 366-2292



ОДЕЉЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ УРГЕНТНЕ НЕУРОХИРУРГИЈЕ 366-2286
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Лидија Шарић

Остали кадар Централне интензивне неге ургентне хирургије обезбеђује
СЛУЖБА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈУМ
ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ И РЕАНИМАТОЛОГИЈУ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ Проф др Весна Бумбаширевић
ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ ВМС Фатима Долићанин



Одељење анестезиологије и реаниматологије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Наташа Петровић
ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ

Одељење анестезиологије при ОП сали

ШЕФ ОДСЕКА Асс. др Миодраг Миленовић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА Весна Момчиловић

ОДСЕК РЕАНИМАТОЛОГИЈЕ ПРИ ПРИЈЕМНОМ ОДЕЉЕЊУ:

ШЕФ ОДСЕКА Асс. др Марија Миленковић
ГЛАВНА СЕСТРА ВМС Сања Ђошић

Одељење интензивне терапије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Биљана Дамњановић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА ВМС Снежана Месић

Одсек интензивне терапије – септични
ШЕФ ОДСЕКА Др Јелена Врућинић Козић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА ВМС Биљана Симић

Одсек интензивне терапије – асептични
ШЕФ ОДСЕКА Др Александра Младеновић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА ВМС Тамара Марић

Одсек за кадаверичну донацију
ШЕФ ОДСЕКА Др Ксенија Петровић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА Јасмина Здравковић

Кабинет за консултативне прегледе
ШЕФ КАБИНЕТА Др Ирена Јозић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОТРАУМАТОЛОГИЈУ
НАЧЕЛНИК НХ “Е” ОДЕЉЕЊА Др Топлица Милојевић
ГЛАВНА СЕСТРА ВМС Олгица Стаменић

ШЕФ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ Др Весна Јаношевић
ГЛАВНА СЕСТРА ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ ВМС Црногорка Лаушевић

Пулт 366-2341
Главна сестра 366-2339
Шок Е 366-2257

СЛУЖБА ОРТОПЕДИЈЕ, ТРАУМАТОЛОГИЈИЈЕ И МИКРОХИРУРГИЈЕ У
КЛИНИЦИ ЗА УРГЕНТНУ ХИРУРГИЈУ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА
НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ Проф. др Горан Тулић
(уједно обавља функцију Заменика директора Клинике)
ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ ВМС Драгана Радусин


Пулт 366-2250
Секретарица 366-2242
МИКРОХИРУРГИЈА 366-2330

Одељење за коштано зглобну трауму
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА ВМС Косана Јојић

Одељење
за акутну траума кичменог стуба

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Асс. Др Славиша Загорац
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

Одељење за реконструктивну микрохирургију и хирургију шаке
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Асс. др Слађана Матић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА ВМС Миљана Јаковљевић

Одељење интензивне неге ортопедије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Д
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА посао обавља ВМС Драгана Радусин


ОП БЛОК 366-2018
НАЧЕЛНИК ОП БЛОКА Прим. др Горан Каљевић
ГЛАВНА СЕСТРА ОП БЛОКА Вмс Силвана Стевановић
ГЛАВНИ ИНСТРУМЕНТАР


КАБИНЕТ ЗА ПЕРФУЗИЈУ ОРГАНА И СПАСАВАЊЕ КРВИ
ШЕФ КАБИНЕТА

КАБИНЕТ ЗА ЕКСПЛАНТАЦИЈУ И ТРАНСПЛАТАЦИЈУ АБДОМИНАЛНИХ ОРГАНА

Кабинет за минимално инвазивну хирургију
ШЕФ КАБИНЕТА Др Мирјана Михајловски, мр. сци. мед.

Кабинет за консултативне прегледе
ШЕФ КАБИНЕТА

АМБУЛАНТА ЗА ОНКОЛОШКИ КОНЗИЛИЈУМ ЗА ОПШТУ, АБДОМИНАЛНУ И УРГЕНТНУ ПАТОЛОГИЈУ
Медицинска сестра – техничар ВМСТерзић Маргарета
Технички секретар амбуланте