Клиника за ургентну хирургију

Телефон: 011 / 3618 - 444

ДИРЕКТОР КЛИНИКЕ Проф. др Томислав Ранђеловић
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ Проф. др Бранислав Стефановић
ГЛАВНА СЕСТРА КЛИНИКЕ Љиљана Ђукић
ЗАМЕНИК ГЛАВНЕ СЕСТРЕ Марија Ђурић
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР Драгослава Станковић

ПРИЈЕМНО ТРИЈАЖНА СЛУЖБА УЦ
НАЧЕЛНИК Др Драгослава Марковић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ Биљана Петровић
ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ ТЕХНИЧАРА СЛУЖБЕ Снежана Милановић


ОДЕЉЕНјЕ ЗА ТРАНСПЛАТАЦИЈУ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК Асс. др Златибор Лончар
ГЛАВНА СЕСТРА Марија Ђурић


ПРИЈЕМНО ТРИЈАЖНА СЛУЖБА
НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ Асс. др Владимир Арсенијевић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ Дејан Миленковић

Општа хируршка амбуланта
ШЕФ ХИРУРШКЕ АМБУЛАНТЕ Др Миомир Гвозденовић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР АМБУЛАНТЕ Небојша Денић


Неурохируршка амбуланта
ШЕФ АМБУЛАНТЕ Др Јане Арсов
ГЛАВНА СЕСТРА Јелена Шуљманац

Ортопедска амбуланта
ШЕФ АМБУЛАНТЕ Др Горан Дамњановић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР АМБУЛАНТЕ Саша Филиповић

Хируршка опсервација са тријажом
ГЛАВНА СЕСТРА Маријана Гештамов

ХИРУРГИЈА 1
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ Проф. др Владимир Ђукић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 1 Мирјана Прибићевић


ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 1 Асс. др Предраг Савић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА Марија Ђурић

Пулт   366-2253
Интезивна нега 366-2639
Секретарица   366-2257


ХИРУРГИЈА 2
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ 2 Проф. др Жељко Лаушевић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 2 Светлана Кузељевић

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 2 Др Горан Вуковић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА Душица Јојић

Пулт 366-2253
Полуинтезивна нега 366-2255
Секретарица 366-2257

ХИРУРГИЈА 3
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ 3 Доц. др Павле Грегорић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 3 Катарина Здравковић

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 3 Др Војин Михаиловић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

Пулт 366-2263
Полуинтезивна нега 366-2261
Секретарица 366-2260

ХИРУРГИЈА 4
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ 4 Проф. др Василије Јеремић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 4 Ивана Тејић

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 4 Др Љиљана Милић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

Пулт 366-2263
Полуинтезивна нега 366-2266
Секретарица 366-2263

ЦЕНТРАЛНА ИНТЕНЗИВНА НЕГА УРГЕНТНЕ ХИРУРГИЈЕ 366-2287

Одељење централне интензивне неге ургентне хирургије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Душан Јовановић

Интензивна нега за торакоабдоминалну и ортопедску хирургију
ШЕФ ИНЕНЗИВНЕ НЕГЕ Асс. др Крстина Доклестић

Интензивна нега за МФ трауматологију
ШЕФ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ Др Горан ЛазовићОДЕЉЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ УРГЕНТНЕ НЕУРОХИРУРГИЈЕ 366-2286
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Јане Арсов, мр. сци. мед.

Остали кадар Централне интензивне неге ургентне хирургије обезбеђује
СЛУЖБА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈУМ
ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ И РЕАНИМАТОЛОГИЈУ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ Проф др Весна Бумбаширевић
ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ Фатима ДолићанинОдељење анестезиологије и реаниматологије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Наташа Петровић
ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ Весна Лазић

Одељење анестезиологије при ОП сали
ШЕФ ОДСЕКА др Миодраг Миленовић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА Марија Здравковић
ОДСЕК РЕАНИМАТОЛОГИЈЕ ПРИ ПРИЈЕМНОМ ОДЕЉЕНјУ:
ШЕФ ОДСЕКА др Марија Миленковић
ГЛАВНА СЕСТРА Весна Момчиловић

Одељење интензивне терапије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Биљана Дамњановић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА Милош Милојевић

Одсек интензивне терапије – септични
ШЕФ ОДСЕКА Др Јелена Врућинић Козић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА

Одсек интензивне терапије – асептични
ШЕФ ОДСЕКА Др Александра Младеновић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА Драгана Миленковић

Одсек за кадаверичну донацију
ШЕФ ОДСЕКА
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА Јасмина Здравковић

Кабинет за консултативне прегледе
ШЕФ КАБИНЕТА Др Ирена Јозић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОТРАУМАТОЛОГИЈУ
НАЧЕЛНИК НХ “Е” ОДЕЉЕЊА Др Топлица Милојевић
ГЛАВНА СЕСТРА Олгица Стаменић

ШЕФ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ Др Весна Јаношевић
ГЛАВНА СЕСТРА ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ Јасмина Јовановић

Пулт 366-2341
Главна сестра 366-2339
Шок Е 366-2257

СЛУЖБА ОРТОПЕДИЈЕ, ТРАУМАТОЛОГИЈИЈЕ И МИКРОХИРУРГИЈЕ У
КЛИНИЦИ ЗА УРГЕНТНУ ХИРУРГИЈУ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА
НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ Проф. др Горан Тулић
(уједно обавља функцију Заменика директора Клинике)
ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ Драгана Радусин


Пулт 366-2250
Секретарица 366-2242
МИКРОХИРУРГИЈА 366-2330

Одељење за коштано зглобну трауму
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Владан Новаковић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА Косана Јојић

Одељење за повреду кичме
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА Дивна Раденковић

Одељење за реконструктивну микрохирургију и хирургију шаке
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Слађана Анђелковић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА Миљана Јаковљевић

Одељење интензивне неге ортопедије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Александар Тодоровић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА посао обавља Драгана Радусин


ОП БЛОК 366-2018
НАЧЕЛНИК ОП БЛОКА Др Горан Каљевић
ГЛАВНА СЕСТРА ОП БЛОКА
ГЛАВНИ ИНСТРУМЕНТАР Миша Поповић


КАБИНЕТ ЗА ПЕРФУЗИЈУ ОРГАНА И СПАСАВАЊЕ КРВИ
ШЕФ КАБИНЕТА

КАБИНЕТ ЗА ЕКСПЛАНТАЦИЈУ И ТРАНСПЛАТАЦИЈУ АБДОМИНАЛНИХ ОРГАНА

Кабинет за минимално инвазивну хирургију
ШЕФ КАБИНЕТА Др Мирјана Михајловски, мр. сци. мед.

Кабинет за консултативне прегледе
ШЕФ КАБИНЕТА Др Драган Лазаревић

АМБУЛАНТА ЗА ОНКОЛОШКИ КОНЗИЛИЈУМ ЗА ОПШТУ, АБДОМИНАЛНУ И УРГЕНТНУ ПАТОЛОГИЈУ
Медицинска сестра – техничар Терзић Маргарета
Технички секретар амбуланте Данијела Јовић