Клиника за ургентну интерну медицину

Клиника за пријем и збрињавање ургентних интернистичких стања обухвата: Пријемно-тријажну службу, Одељење интернистичке интензивне неге, Службу ургентне кардиологије, Одељење ургентне неурологије и Одељење ургентне гастроентерологије и хепатологије.

1. Директор Клинике Проф. др Предраг Митровић
2. Заменик директора Клинике
3. Главна сестра ВМС Мирослава Милошевић

1. ПРИЈЕМНО- ТРИЈАЖНА СЛУЖБА КЛИНИКЕ ЗА УРГЕНТНУ ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ
1. Начелник службе Др Милан Златар
2. Главни техничар службе ВМС Данијела Спасеновић


1.1 Пријемно кардиолошко одељење
1. Начелник одељења Др Милан Златар (и начелник Пријемно-тријажне службе Клинике)
2. Главна сестра

1.2 Општа интернистичка амбуланта Тел: 366-24-15
1. Главни техничар амбуланте

1.3 Интернистичка опсервација и реанимација Тел: 366-24-14
1. Главна сестра ВМС Данијела Спасеновић

1.4 Пријемна- дијагностичка амбуланта са опсервацијм (неурологија) Тел: 366-24-12
1. Шеф
2. Главна сестра ВМС Ирена Јевтовић

1.5 Гастроентеролошка амбуланта са Кабинетом за Ендоскопију Тел: 366-24-10
1. Шеф Асс. др Тијана Глишић
2. Главни техничар ВМС Данијел Сладовић

2. ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНИСТИЧКЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ

1. Начелник Прим. др Зоран Рајић
2. Главна сестра ВМС Драгана Матијашевић


2.1 Интензивна нега за ургентну ендокринологију са Кабинетом за уренгентна стања у ендокринологији Тел: 366-23-29
1. Шеф Прим. др Драгана Поповић
2. Главна сестра ВМС Златковић Весна

2.2 Интензивна нега хематологије
1. Шеф Функцију обавља начелник ИИН Прим. др Зоран Рајић
2. Главна сестра Функцију обавља главна сестра ИИН ВМС Драгана Матијашевић

2.3 Интензивна нега алергологије и имунологије
1. Шеф Прим. сци мед. Радован Мијановић
2. Главна сестра Функцију врши главна сестра ИИН ВМС Драгана Матијашевић

3. ОДЕЉЕЊЕ УРГЕНТНЕ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈЕ И ХЕПАТОЛОГИЈЕ

1. Начелник Асс. др Душан Поповић
2. Главна сестра ВМС Милица Дејановић

4. СЛУЖБА УРГЕНТНЕ КАРДИОЛОГИЈЕ

1. Начелник Проф. др Милика Ашанин Тел: 361-55-52
2. Главна сестра ВМС Љиљана Кљајић
3. Клинички фармаколог


4.1 Коронарна јединица „А“ Тел: 366-23-35
1. Начелник Проф. др Игор Мрдовић
2. Главна сестра ВМС Сања Ковачевић

4.2 Коронарна јединица „Б“ Тел: 366-23-34
1. Начелник Проф. др Бранислав Стефановић
2. Главна сестра ВМС Олгица Весић

4.4 Посткоронарна јединица I Тел: 366-23-73
1. Начелник
2. Главна сестра ВМС Љиљана Кљајић врши функцију

4.5 Посткоронарна јединица II Тел: 366-23-78
1. Начелник Проф. др Предраг Митровић
2. Главна сестра ВМС Мирослава Милошевић

4.6 Кабинет за неинвазивну дијагностику Тел: 366-23-30
1. Начелник Прим. Др Јасна Костић
2. Медицинска сестра - техничар ВМС Снежана Крстић

4.7 Кабинет за тромбоемболизам и хемостазу
1. Шеф
2. Медицинска сестра - техничар

4.8 Кабинет за акутну срчану инсуфицијенцију
1. Шеф Др Ана Караџић
2. Гл. сестра

4.9 Кабинет за бол у грудима
1. Шеф Доц. др Ратко Ласица
2. Главна сестра ВМС Мира Луковић

5. ОДЕЉЕЊЕ УРГЕНТНЕ НЕУРОЛОГИЈЕ- VII одељење

1. Начелник Проф. др Дејана Јовановић
2. Главна сестра ВМС Наташа Милојковић


5.1 Јединица неуролошке интензивне неге Тел: 366-23-57
1. Шеф Мр сци. мед. Ивана Берисавац
2. Главна сестра ВМС Драгана Илић

5.2 Јединица за мождани удар
1. Шеф
2. Главна сестра ВМС Биљана Матијевић

5.3 Јединица полуинтензивне неге Тел: 366-23-83
1. Шеф
2. Главна сестра

5.4 Дијагностички кабинет