Попуњеност кревета у УЦ

Број попуњености кревета у УЦ у односу на систематизацију

Месечни извештај јун 2018.