КЦС добио најсавременији проточни цитометар

Клинички центар Србије (КЦС) добио је најсавременији, потпуно дигитализован проточни цитометар на којем може да се анализира готово дупло више параметара него на старом апарату.

Апарат који омогућава Клиничком центру Србије да постане регионални центар за ову врсту дијагностике, набављен је средствима Министарства здравља, које је за ову намену определило 27 милиона динара.

Нови проточни цитометар, инсталиран је у Лабораторији за имунофенотипизацију и проточну цитометрију Клинике за хематологију, Клиничког центра Србије.

Овај инструмент омогућава анализу великог броја ћелија узорка у кратком временском периоду, односно даје много шире и детаљније информације о ћелијском саставу испитиваног узорка, што све то омогућава брзо добијање резултата и постављање тачне дијагнозе.

Бољи проточни цитометар од овог не постоји у клиничкој пракси ни у једној болници у свету. На њему може да се анализира 10 параметара, за разлику од до сада коришћеног који је могао да анализира укупно 6 параметара. То је првенствено дијагностички апарат, који дијагностификује постојање и тип леукемије, лимфома и имунолошких поремећаја, користи се и за праћење ефеката терапије. На њему се ради и процена квалитета узорка матичних ћелија из периферне крви за трансплантацију, и за одређивање прецизног времена прикупљања матичних ћелија болесника односно донора. Поред тога, на новом цитометру може да се прати и одговор на примењену имуносупресивну терапију код болесника са трансплантираним срцем.