31.12.2019.

ЈН TM153/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Comen
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.01.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.01.2020.


ЈН K522/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал и инструментиза уређаје произвођача Olympus
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.01.2020. 
Решење о исправци грешке - 4.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "Огранак Olympus Czech Group s.r.o. у Београдy" - 10.02.2020.

ЈН K523/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „PREMIUM SURGICAL COMPANY“ д.о.о. - 3.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „AB TRADE“ д.о.о. - 5.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору „AMICUS SRB“ д.о.о. - 5.02.2020.

ЈН K530/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Материјал за систем за неурохируршку навигацију

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 14.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 30.01.2020.

ЈН K536/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91-3
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. Београд" - 13.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "PAROCO MEDICAL EQUIPMENT д.о.о." - 18.02.2020.

ЈН K537/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91-6 (Портабилни џепни ултразвучни апарат)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 30.01.2020.

ЈН A538/2019 Јавна набавка Систем механичке стимулације рада срца

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 13.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 25.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC д.о.о. - 27.02.2020.

ЈН K544/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 91- 4
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 13.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 13.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.01.2020.
Измена конкурсне документације - 15.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 20.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 22.01.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.01.2020.
Измена конкурсне документације - 23.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 13.03.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 25.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "MEDIAL GROUP"д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MEDICOLINE"д.o.o. - 24.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору "TRIVAX VV"д.o.o. - 24.06.2020.