Menadžment i osoblje

Direktor
Profesor dr Miloš Nikolić tel/fax. 2642- 648, tel/fax 2682-652
E mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tehnički sekretar direktora
Aleksandra Marković tel/fax. 2642- 648, tel/fax 2682-652
E mail adresa Klinike za dermatovenerologiju Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Zamenik direktora
Docent dr Dušan Škiljević tel. tel/fax 2682-652, tel. 366-24-76
E mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Glavna sestra Klinike
Ssspec. Mirjana Tomić tel. 366-24-66
E mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Načelnik nemedicinskih poslova Klinike
Dipl. ecc. Milena Ćurković tel/fax 2682-652, tel. 366-24-68
E mail adresa Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ORGANIZACIONA STRUKTURA KLINIKE

U Klinici za dermatovenerologiju radi 23 lekara specijalista (od kojih jedan ima specijalizaciju i iz mikrobiologije) i 1 (jedan) lekar na specijalizaciji. Od ovog broja 1 (jedan) je redovan profesor Univerziteta, 1 (jedan) je vanredan profesor Univerziteta 5 (pet) docenata, 1 (jedan) asistent i 5 (pet) kliničkih asistenata. Doktora nauka je 13 (trinaest), magistara 1 (jedan), a 1 (jedan) lekar ima titulu primarijusa.

Medicinskih sestara-tehničara je ukupno 51, od čega 39 sa srednjom stručnom spremom i 12 sa višom stručnom spremom, laboratorijskih tehničara je ukupno 3 (2 sa srednjom stručnom spremom i 1 sa višom stručnom spremom).

Za potrebe stacionarne delatnosti Klinika za dermatovenerologiju raspolaže sa 105 postelja raspoređenih na 5 odeljenja.

I SLUŽBA ZA POLIKLINIČKO–DIJAGNOSTIČKI RAD
Načelnik: Docent dr Snežana Minić, tel. 366-24-78
Glavna sestra: vms Radmila Tomić, tel. 366-24-81

I.1. PRIJEMNO INFORMACIONI PUNKT

I.2. SPECIJALIZOVANE AMBULANTE

I.2.1. Specijalizovana ambulanta za fizikalnu terapiju
I.2.2. Specijalizovana ambulanta za dermopedijatriju
I.2.3. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za akne
I.2.4. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za profesionalna oboljenja i alergologiju
I.2.5. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za autoimunske bolesti kože
I.2.6. Specijalizovana ambulanta opšteg tipa i za polno prenosive bolesti

I.3. KABINETI

I.3.1. Kabinet za fototerapiju
I.3.2. Kabinet za angiologiju i flebologiju

II SPECIJALIZOVANA LABORATORIJA
Načelnik: Vanredni profesor dr Jelica Sretenović-Vukićević, dr sci med, tel. 366-24-57
Glavni laborant: vlt Sunčica Filipović, tel. 366-24-57

III SLUŽBA ZA STACIONARNI RAD - sastoji se iz 5 odeljenja ima posteljni fond od 105 bolesničkih kreveta, čine je:

III.1. I muško odeljenje
Načelnik: Docent dr Svetlana Popadić, dr sci med, tel. 366-24-63
Glavna sestra: vmt Marica Tanasijević, tel. 366-24-62

III.2. II muško odeljenje
Načelnik: Docent dr Dušan Škiljević, dr sci med, tel. 366-24-76
Glavna sestra: vmt Suzana Stanković, tel. 366-24-75

III.3. I žensko odeljenje
Načelnik: Klinički asistent dr Dubravka Živanović, dr sci med, tel. 366-24-77
Glavna sestra: vmt Aleksandra Savić, tel. 366-24-60

III.4. II žensko odeljenje
Načelnik: Docent dr Mirjana Milinković, mr sci med, tel. 366-24-79
Glavna sestra: vmt Dragana Zdravković, tel. 366-24-80

III.5. Odeljenje za decu i omladinu
Načelnik: Profesor dr Miloš Nikolić, dr sci med. tel. 366-24-72
Glavna sestra: Ssspec. Svetlana Balotić, tel. 366-24-74

IV TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI