Finansijski plan

Finansijski plan za 2016. godinu.

Rebalans VIII finansijskog plana za 2016. godinu  

Finansijski plan za 2017. godinu 

Rebalans VII finansijskog plana za 2017.g.

Nacrt Finansijskog plana KCS za 2018. godinu

Dopuna nacrta Finansijskog plana KCS za 2018. godinu

Finansijski plan KCS za 2018. godinu

Rebalans I finansijskog plana za 2018.g.

Rebalans II finansijskog plana za 2018.g.

Rebalans III finansijskog plana za 2018.g.

Rebalans IV finansijskog plana za 2018.g.

Rebalans V finansijskog plana za 2018.g.

Finansijski plan KCS za 2019. godinu

Rebalans I finansijskog plana za 2019.g. 

Rebalans II finansijskog plana za 2019.g. 

Rebalans III finansijskog plana za 2019.g.