Godišnji finansijski izveštaj

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj KCS 2013

Isplaćena i refundirana sredstva za bolovanje preko 30 dana

Stanje obaveza na dan 31.12.2013.