Završni račun

Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine

Bilans prihoda i rashoda u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine

Izveštaj o izvršenju budžeta u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine

Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine

Izveštaj o novčanim tokovima u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine

Obrazac BO - isplaćena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade evidentirane u okviru grupe 414100 u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine

Nenaplaćena potraživanja ZU na dan 31.12.2018. godine

Odstupanja od novčanog toka u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine

Obrazac za participaciju u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine

Obrazloženje uz Izveštaj o izvršenju budžeta - Obrazac 5 za period januar-decembar 2018. godine

Obrazloženje uz Obrazac Krv 1

Obrazloženje uz Obrazac odstupanje od novčanih tokova za period januar-decembar 2018. godine

Obrazloženje uz Završni račun 2018. godine - Obrazac 7

Transferi Republičkog fonda za krv i labilne produkte od krvi u periodu 01.01. - 31.12.2018. godine

Povraćaji po Zaključku Vlade RS

Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2018. godine

Stanje zaliha na dan 31.12.2018. godine