5. Kongres Udruženja medicinskih sestara – tehničara Kliničkog centra Srbije „Sestrinstvo“ sa međunarodnim učešćem"