Nova angio-sala Urgentnog centra od velikog značaja za lečenje pacijenata akutnog miokarda srca u KCS