U KCS za renoviranje i sanaciju objekta uloženo 260.000.000 dinara