Centralna laboratorija Centra za medicinsku biohemiju KCS - jedna od pet najsavremenijih u svetu