Edukativni seminari Klinike za psihijatriju KCS

Zimski semester 2016/2017. godine
Letnji semester 2017. godine
Zimski semester 2017/2018. godine 
Letnji semester 2018. godine
Zimski semester 2018/2019. godine
Letnji semester 2018/2019. godine