Ambulantni pregledi i hitna služba

AMBULANTNI PREGLEDI

Gde se obavljaju?
Klinika za dermatovenerologiju
U koje vreme?
8-19h
Da li se zakazuju?
Da
Da li se zakazuju telefonom i kojim?
Pre podne 366 24 49

Potrebna dokumentacija:

 • Uput za pregled specijaliste ili uput ya pregled specijaliste overen od strane zdravstvene komisije nadležne filijale RZZO-a
 • Izveštaj lekara specijaliste, interniste iz doma zdravlja, nadležne bolnice (ukoliko ga pacijent poseduje)
 • Raniji klinički izveštaj ili subspecijalistički izveštaj (ukoliko ga pacijent poseduje)

Analize neophodne pre prijema:

 • laboratorijske analize (ne starije od 15 dana)
 • KS, eritrociti, hemoglobin, leukociti sa formulom, trombociti i sedimentacija
 • glikemija, urea, kreatinin
 • bilirubin, Na, Ka, Ca, SGOT, SGPT, Alkalna fosfaza, γGT
 • urin

U zavisnosti od uputne dijagnoze:

 • RTG pluća
 • EHO abdomena
 • Ginekološki pregled

HITNA SLUŽBA

Da li postoji i gde se nalazi
Klinika za dermatovenerologiju, ulica Deligradska br. 34
Vreme dežurstva
24h