Istorijat i pravci razvoja

ISTORIJAT

Izborom dr Đorđa Đorđevića za docenta 1922. godine osnovana je Katedra za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, dotadašnja Poliklinika za kožne i venerične bolesti, čiji je on bio načelnik, je dobila status Univerzitetske klinike. Klinika se 1925. godine preselila u zgradu Invalidskog udruženja, gde su stvoreni uslovi za stručni, edukativni i naučni rad, tako da su stručnjaci Klinike u periodu pre II svetskog rata bili izuzetno aktivni u evropskim udruženjima, a u Srbiji su postavili osnove naučne i eksperimentalne dermatovenerologije. Ovaj period rada Klinike je, osim za dr Đorđa Đorđevića kao osnivača i prvog profesora dermatovenerologa, vezan i za imena dr Milana Kićevca, dr Save Bugarskog, dr Nemanje Barjaktarevića i dr Sime Ilića.

Osim plodnog naučnog rada i značajnih kontakata sa evropskim centrima koji su otvorili vrata brojnim narednim generacijama dermatovenerologa u svim većim evropskim institucijama, za ovaj period je značajno i osnivanje muzeja mulaža koji i danas postoji u izvornom obliku, a čija zbirka se danas smatra jednom od najvećih u svetu.

Nakon II svetskog rata, 1946. godine, za direktora Klinike je izabran Prof. dr Sima Ilić koji je Klinikom rukovodio do 1962. godine i pod čijim je rukovodstvom ona postala jedna od najvećih dermatoveneroloških ustanova na Balkanu, sa novoosnovanim dečijim dermatološkim odeljenjem, histopatološkom laboratorijom i alergološkom službom. Profesoru Iliću su u ovom zamašnom i pionirskom radu pomagali njegovi saradnici, budući profesori dermatovenerologije, šefovi Katedre i direktori Klanike: prof. dr Radomir Damjanović, prof. dr Milorad Manok, prof. dr Slobodan Perišić, prof. dr Mirjana Skendžić, prof. dr Sava Konstantinović, prof. dr Bosiljka Lalević – Vasić,
prof. dr Dušan Jovović i prof. dr Danilo Stevanović.

Kontinuiran rad sa novim generacijama dermatovenerologa, saradnja sa svetskim institucijama, prihvatanje novina u dijagnostici i terapiji, restruktuiranje Klinike sa stvaranjem novih jedinica (PUVA kabinet, laboratorija za imunodermatopatološku dijagnostiku), kao i preseljenje u zgradu u kojoj se i danas nalazi karakterisalo je period poslednjih decenija prošlog veka, u kome su svoj veliki doprinos, između ostalih, dali i prof. dr Olivera Cvijetić, prof. dr Ljiljana Medenica, prof. dr Sonja Vesić, prof. dr Miloš Nikolić, doc. dr Nevenka Martinović, doc. dr Aleksandar Krunić (sada u SAD), dr Vesna Petronić – Rosić (takođe sada u SAD), prim.dr Milorad Gajić.
 
Nova generacija nastavnika i stručnjaka prof. dr Ljiljana Medenica, prof. dr Sonja Vesić, prof. dr Miloš Nikolić koja danas rukovodi Klinikom, organizuje Kliniku u savremenu ustanovu osposobljenu kako za rešavanje najsloženijih problema iz dermatovenerologije, tako i za moderan edukativni i naučno – istraživački rad.

PRAVCI RAZVOJA

U cilju što uspešnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa pacijentu Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije nastoji da kontinuirano unapređuje svoj rad, prateći sve svetske novine u domenu dermatološke i venerološke patologije. To se pre svega odnosi na permanentnu edukaciju kadrova, kako u samoj Klinici, tako i u odgovarajućim svetskim centrima.