◄ Back

Prva međunarodna konferenciju o akreditaciji medicinskih laboratorija (CLAQ)

CategoryDogađaj
Last Date 21 04 2017 12:00
Event 20 04 2017 12:00 - 21 04 2017 16:00
Place Hotel Metropol Palace - Beograd
AttachmentDownload

Centar za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije kao prva sertifikovana i akreditovana medicinska laboratorija u Republici Srbiji u saradnji sa Akreditacionim telom Srbije organizuje prvu međunarodnu konferenciju o akreditaciji medicinskih laboratorija pod nazivom „1st Conference on Medical Laboratory Accreditation and Quality Systems: European Answers“ (CLAQ), a pod pokroviteljstvom Svetske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (IFCC), Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (EFLM), Evropske federacije za farmakogenomiku i personalizovanu terapiju (ESPT), Ministarstva zdravlja RS, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS,Ministarstva privrede RS i Privredne komore Srbije. Konferencija će se održati 20. i 21. aprila 2017. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu uz učešće 20 uglednih predavača iz inostranstva. Očekuje se oko 300 učesnika. Koncept konferencije uključuje predavanja, diskusiju i okrugle stolove.

Ova međunarodna konferencija je dizajnirana da odgovori na obrazovne i profesionalne potrebe stručnjaka u oblasti laboratorijske medicine, direktora zdravstvenih ustanova i privatnih laboratorija, laboratorijskih tehničara, inženjera i učesnika u menadžmentu kvalitetom i akreditaciji medicinskih laboratorija. Ona će pružiti priliku učesnicima iz Srbije i jugoistočne Evrope da se edukuju iz oblasti akreditacije i da podele svoja iskustva sa ekspertima iz ove oblasti (članovi European Accreditation, EA LC WG Health Care), kao i istaknutim stručnjacima iz medicinskih laboratorija Evrope i regiona.

Svečanom otvaranje će se održati u četvrtak 20. aprila 2017. godine u 12 časova u hotelu Metropol Palace u Beogradu.

 
 

All Dates

  • from 20 04 2017 to 21 04 2017