Menadžment

DIREKTOR URGENTNOG CENTRA
Ass. dr Marko Ercegovac

ZAMENIK DIREKTORA
URGENTNOG CENTRA
Prim. dr Dušan Jovanović

POMOĆNIK DIREKTORA UC ZA ORGANIZACIONE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
Dr Mirjana Mihajlovski, mr sci. med.

GLAVNA SESTRA CENTRA
Sonja Pavlović, VMS

TEHNIČKI SEKRETAR – SARADNIK DIREKTORA

Gordana Veličković

NAČELNIK ODELjENјA ZA ZDRAVSTVENU DOKUMENTACIJU I NEMEDICINSKE POSLOVE
Zlata Blažić, dipl. ekonomista

RUKOVODILAC PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA UC

Vesna Ančević, dipl. pravnik