Popunjenost kreveta u UC

BROJ POPUNJENOSTI KREVETA U UC U ODNOSU NA SISTEMATIZACIJU
KLINIKA ZA URGENTNU HIRURGIJU
Datum 28.02.2017.
Brojno stanje u 08,00h
JEDINICA Broj prijema Br.otpusta Br.praznih kreveta Broj prekobrojnih kreveta UKUPAN BR. PACIJENATА

Broj

Respiratora

HIRURGIJA I   * 20 1 2 3   17/-3/  
HIRRUGIJA II   *26 4 6   4 30/+4/  
HIRURGIJA III *25 7 5 6   19/-6/ 2
HIRURGIJA IV *18 3     1 19/+1/  
ŠOK „A“           *12 2     1 13/+1/ 8
ŠOK „B“           *13 2 1     13 8
ŠOK „E“           *9 2 1   1 10/+1/ 8
ORTOPEDIJA *34 3 3   2 36/+2/  
MIKROHIR     *12 1 1 7   5/-7/  
N. HIR             *21 6 11     21  
ODELJ.ZA TRANS.*9   2 3   9  
UKUPNO:     *199 31 32 19 9 192/-7/ 26
 
KLINIKA ZA URGENTNU INTERNU MEDICINU
JEDINICA Broj prijema Br.otpusta Br.praznih kreveta Broj prekobrojnih kreveta UKUPAN BR. PACIJENATА

Broj

Respiratora

OIN         *16 4 6     16 4
GASTROENTEROL * 9 3 3 1   8/-1/ 1
K.J. „A,B,C“               *25 6 12   10 35/+10/ 1
P.KJ I                     *13   4 1   12/-1/  
P.KJ II                   *20   2     20  
NEUROLOGIJA     *26 1 6 6 10 20/-6/ 3
UKUPNO:               *109 14 33 8 0 111/-2/ 9
 
UKUPAN BR.KREVETA U UC: 308
UKUPAN BR.POPUNJENIH KREVETA:       303/-5/=98%