Popunjenost kreveta u UC

Broj popunjenosti kreveta u UC u odnosu na sistematizaciju

Mesečni izveštaj jun 2018.