Dodeljena nagrada „Dušica Spasić“

U znak sećanja na Dušicu Spasić, heroinu svog, današnjeg vremena i profesije Udruženje medicinskih sestara i tehničara KCS „Sestrinstvo“ i časopis „Viva“, dvanestu godinu za redom dodeljuje nagradu „Dušica Spasić“.

Ova prestižna nagrada u domenu sestrinstva dodeljuje se medicinskim sestrama, koje su svoj radni vek provele u brizi i negovanju bolesnika, kao pohvala i znak zahvalnosti za izuzetne rezultate u toku rada. Godišnje se dodeljuju dve nagrade, jedna za sestru zaposlenu u Republici Srbiji, a druga nagrada za sestru zaposlenu u Kliničkom centru Srbije.

Ovogodišnji uzori profesije i nosioci nagrade statue “DUŠICA SPASIĆ” su medicinske sestre MIROSLAVI FILIPOVIĆ iz Novog Pazara Opšta bolnica i ŽAKLINA MAKSIMOVIĆ, iz Beograda, KCS, Klinika za infektivne i tropske bolesti.

Nagrada na nivou Republike Srbije i PRVI LAURET pripao je medicinskoj sestri MIROSLAVI FILIPOVIĆ

Ovom prilikom kolegijum naših glavnih sestara i tehničara Opšte bolnice Novi Pazar između dosta predloga za prestižnu nagradu „Dušice Spasić“ predlaže sestru Miroslavu Filipović koja je ceo svoj radni vek posvetila upravo negujući teške pacijente u Službi za plućne bolesti i TBC. Miroslava Filipović rođena je 1961. godine u okolini Novog Pazara. Osnovnu školu završava u rodnom mestu, a srednju medicinsku školu u Kraljevu. Odmah po završetku školovanja 08.10.1980. god zasniva radni odnos u tadašnjem Zdravstvenom centru u Službi za plućne bolesti i TBC, gde i danas radi. Naravno kao i svaka mlada sestra radi smenski rad, ali uz veoma veliku odgovornost i brigu o pacijentu. To pokazuje i činjenica da je od strane rukovodioca više puta bila nagrađivana za svoj rad, humani odnos kako prema pacijentu tako i prema kolegama. Posle 20 godina smenskog rada prelazi u prve smene kao odgovorna sestra. Majka je dvoje divne dece sina i ćerke, a ćerka kreće maminim stopama, završava Strukovnu medicinsku školu i radi u službi hemodijalize. I danas posle 36 godina staža sestra Mica prva ustaje da završi sve poslove oko bolesnika, i nikada nije umorna već vedra i nasmejana, i ako svi ponekad imamo svoji briga-to se u njenom primeru ne vidi, već naprotiv puna elana, entuzijazma i volje kreće u nove pobede kao i na početku svoje karijere.

DRUGI LAURET ne nivou KCS pripao je medicinskoj sestri ŽAKLINI MAKSIMOVIĆ.

Razlog za njen izbor je višedecenijsko i nesebično angažovanje na radnom mestu smenske sestre ove klinike. Žaklina Maksimović je rođena 3.3.1967.godine. Radni odnos na Klinici za infektivne i tropske bolesti zasnovala 27.1.1989. godine. Kao smenska sestra provela je 16 godina radeći na odeljenju za HIV i AIDS, gde je bila svedok različitih ljudskih sudbina i nesebično davala sebe u razumevanju, negovanju i lečenju obolelih, svojim humanim odnosom prema bolesniku. Bila uvek uz pacijente kada im je bilo najteže. Nakon toga, sledećih 6 godina provela je na odeljenju intenzivne nege i reanimacije, gde je zbog specifičnosti bolesti u infektologiji, svojom stručnošću i profesionalnošću bila uz najteže pacijente i dala svoj doprinos u zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata, gde je sestrinska uloga najznačajnija. Sada radi na odeljenju hepatitisa kao smenska sestra, gde učestvuje kako u planiranju tako i realizaciji procesa zdravstvene nege koju ovi pacijenti zahtevaju, u zdravstveno – vaspitnom radu sa pacijentima i članovima njihovih porodica radi formiranja pozitivnih navika i usvajanja zdravog stila života. Za sve ove godine rada pokazala je veliku kolegijalnost, stručnost, požrtvovanje, profesionalnost u svom radu, empatski stav u radu sa bolesnicima, dobru interpersonalnu komunikaciju i ukazivala na značaj timskog rada. Dugogodišnji je član Udruženja medicinskih-sestara-tehničara KCS „ Sestrinstvo“, redovni posetilac predavanja u okviru kontinuirane medicinske edukacije.