Klinički centar Srbije u Kampanji za racionalnu upotrebu antibiotika

Klinički centar Srbije, najveća i najznačajnija zdravstvena ustanova u našoj zemlji i okruženju, aktivno se priključio nacionalnoj Kampanji za racionalnu upotrebu antibiotika Ministarstva zdravlja u cilju očuvanja efikasnosti antibiotika, smanjenja antimikrobne rezistencije, sprečavanja neželjenog produženja trajanja bolesti, smanjenja rizika od smrtnog ishoda i ukupnih zdravstvenih troškova za lečenje.

Prve konkretne mere i niz aktivnosti Kliničkog centra Srbije, u okviru Kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika i kontrolu antimikrobne rezistencije, pokrenuti su u Urgentnom centru, imajući u vidu da se u ovoj ustanovi leči najveći broj kritično obolelih pacijenata u Srbiji. Zbog prirode osnovne bolesti i oslabljenog imunog sistema kod ovih pacijenata neophodna je pravovremena primena odgovarajuće antibiotske terapije, a terapijski izbor antibiotika u lečenju infekcija, uzrokovanih bakterijama otpornim na antibiotike je veoma sužen.

Danas je u biblioteci Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije održan akreditovan edukativni seminar za osoblje Urgentnog centra, jedan u nizu seminara koji se organizuju dva puta mesečno sa ciljem da se unapredi kvalitet rada, poboljša kontrola antimikrobne rezistencije i racionalna upotreba antibiotika. Učesnike seminara je pozdravio zamenik direktora Urgentnog centra, dr Dušan Jovanović, a dr Olivera Jovanović, koordinator komponente „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ upoznala je prisutne o aktivnostima Ministarstva zdravlja na sprovođenju Kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika.

U Urgentnom centru, u decembru 2015. godine, formiran je multidisciplinarni Tim za kontrolu upotrebe antibiotika koji čine anesteziolog, infektolog, mikrobiolog, epidemiolog, farmaceut. Ovaj tim se sastaje dva puta nedeljno i konzilijarno razmatra antibiotsku terapiju kritično obolelih pacijenta. Analizira se svaki pacijent i insistira na individualnom terapijskom pristupu, a na osnovu multidisciplinarne analize članova tima. Osim toga, u Urgentnom centru je pojačan epidemiološki nadzor, kvalitet uzorkovanja materijala za mikrobiološku analizu je podignut na viši nivo, čime se direktno utiče i na dobijanje validnih mikrobiolških rezultata.

U narednom periodu na nivou KCS planira se uvođenje protokola adekvatne antibiotske profilakse i vodiča dobre prakse u terapiji infekcija, čime će se upotpuniti i unaprediti program aktivnosti protiv rastuće otpornosti bakterija na antibiotike. Na nivou KCS, glavnu i pokretačku ulogu, odnosno multidisciplinarni pristup rešavanju ovog problema ima i Centralna komisija za bolničke infekcije KCS.

Mere i aktivnosti koje Klinički centar Srbije kao vodeća zdravstvena ustanova sistemski i preventivno sprovodi su primer dobre prakse za sve bolnice u Srbiji ka dostizanju nacionalnih strateških ciljeva za racionalnu upotrebu antibiotika i kontrolu antimikrobne rezistencije.

Sprovođenje Kampanje za racionalu upotrebu antibiotika realizuje se u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja, uz podršku Svetske banke.