6.10.2015.

ЈН 355A/2015 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.11.2015.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.11.2015.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.11.2015. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.11.2015.

ЈН 363K/2015 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Constellation (ALCON)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 18.11.2015.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 18.11.2015.
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.o.o.
- 8.12.2015.
Обавештење о закљученом уговору PHARMA SWISS д.o.o. - 15.12.2015.

ЈН 362K/2015 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Ifiniti (ALCON)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 18.11.2015. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.12.2015.