Šabić: Loša zaštita ličnih podataka u zdravstvu

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić u današnjem pismu Ministarstvu zdravlja ukazao je na probleme u zdravstvu pri zaštiti podataka o ličnosti i na neophodnost energične promene stanja.

Šabić je saopštio da je ocenio da su zakoni kojima se regulišu evidencije u oblasti zdravstva zastareli i prevaziđeni što, uz nedostatak organizacionih, tehničkih i kadrovskih mera, ugrožava zaštitu podataka o ličnosti pacijenata. U saopštenju stoji da važeći zakoni u oblasti zdravstva ne daju odgovore na čitav niz bitnih svakodnevnih pitanja, među kojima i o tome ko sve, zašto i pod kojim uslovima može pristupati medicinskim podacima pacijenata. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ne utvrđuje šta se događa sa podacima pacijenata kada privatna zdravstvena ustanova prestane da postoji, niti reguliše uslove korišćenja podataka iz medicinske dokumentacije za naučna istraživanja, a sve se češće zahteva formiranje raznih registara obolelih od pojedinih bolesti. Zato nepostojanje adekvatnih normativnih, organizacionih, logističkih, tehničkih i kadrovskih mera ima za posledicu nepotrebno i neprijatno zadiranje u privatnost bolesnika, ukazao je Šabić.

- Na medicinskim kartonima, dokumentaciji čak i receptima, zdravstveno osoblje velikim crvenim slovima označava HIV/AIDS status čime tu informaciju čini dostupnom širokom krugu lica, zbog čega neretko pacijenti bivaju izloženi primitivnom stigmatizovanju. Po ko zna koji put moram da podsetim na neshvatljivo, višegodišnje kašnjenje Vlade da donese Uredbu o zaštiti naročito osetljivih podataka, u koje pored ostalih, zakon svrstava i medicinske podatke. U odsustvu takve uredbe, zakonom predviđena 'posebna' zaštita tih podataka je samo prazna proklamacija - ocenio je poverenik.

Šabić je u pismu pozvao Ministarstvo zdravlja da hitno preduzime mere kojima će se obezbediti pravo na zaštitu ličnih podataka u oblasti zdravstva što je zajamčeno Ustavom i zakonom, nezavisno od objektivnih i subjektivnih teškoća sa kojima je suočeno zdravstveni sektor u Srbiji.

(07.mart, 2013, agencija BETA)